OM / ABOUT

OM / ABOUT

 

Jag är född 1981 och bor i Skärholmen, Stockholm och i Dalstorp, Tranemo. Tjänster i hemmet är min debutbok. Det omöjliga vittnandet är en omarbetad version av min avhandling i pedagogisk filosofi (2016). Nu arbetar jag halvtid som lektor vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) vid Stockholms universitet.

 

I am born in 1981 and live in Skärholmen, Stockholm and in Dalstorp, Tranemo (Sweden). The novel Tjänster i hemmet is my debut novel. Det omöjliga vittnandet is a re-written version of my PhD thesis in Philosophy of education (2016). I am currently working part time at the Department of Humanities and Social Sciences Education, Stockholm University.

 

 

 

 

UTMÄRKELSE / AWARD

 

'Graduate Student Travel Award', for the paper "Relational Witnessing: On Translation and Pedagogical Transformation". AERA, Washington DC 2016.

KONTAKT / CONTACT

 

Marie Hållander

Hållsätrabacken 32

SE127 36 Skärholmen

 

marie.hallander@gmail.com

 

 

2018 MARIE HÅLLANDER