MER / MORE TEXT

ESSÄ

 

En essä om den avskurna och den kluvna tungan: om vittnesmålens sanningshalt, #metoo och Svenska Akademien. »Horace Engdahl talar med kluven tunga om kvinnornas vittnesmål«, Arena Essä, 31 maj 2018.

 

JAG HAR TÄNKT MYCKET PÅ OSS OCH VÅRA UTMATTADE KROPPAR

 

Medverkar i denna fina antologi från Arbetarskrivarna tillsammans med 43 andra skribenter och tecknare. Redaktörer: Anna Jörgensdotter och Henrik Johansson. Utkom i maj 2018.

SPECIAL ISSUE FOR STUDIER I PÆDAGOGISK FILOSOFI

 

I have been guest editor together with Claudia Schumann for the special issue: "Shifting feminist politics in education: Contemporary philosophical perspectives", for the journal Studier i pedagogisk filosofi.

 

Me and Claudia have written the introduction. Contributions from Karin Gunnarsson and Simon Ceder, Aislinn O'Donnell, Rebecca Adami, Lovisa Bergdahl and Claudia Schumann. The whole issue can be read online, for free.

 

I also contribute with the article: "Inhabiting a Place in the Common: Profanation and Biopolitics in Teaching".

 

 

IBLAND NÄR JAG NÄSTAN HAR VAKNAT

 

Ibland när jag nästan har vaknat är en bok om orkesterskolan El Sistema Södertäljes första fem år. Fotografen Tina Axelsson har varit med från starten med sin kamera och dokumenterat både vardag och konserter. Jag har intervjuat elever, föräldrar, musiklärare och orkestermusiker, översättare är Rima Nehme och forgivning står Karl-Magnus Boske för. Utgiven av Votum och Gullers Förlag, december 2017.

TESTIMONY AND NARRATIVE AS A POLITICAL RELATION: THE QUESTION OF ETHICAL JUDGEMENT IN EDUCATION

 

With the starting point in the film 12 Angry Men the article discussess testimony, narrative and listening in relation to educational settings. Co-written with Rebecca Adami. Journal of Philosophy of Education, Volume 49, Issue 1, 2015.

TJÄNSTER I HEMMET, PODPOESI

 

Inläsningar från Tjänster i hemmet finns att lyssna på Podpoesi.nu

 

VOICES FROM THE PAST: ON REPRESENTATIONS OF SUFFERING IN EDUCATION

 

How can the use of testimonies, as representations of suffering, be understood in education? In this article I discuss what kind of potential the use of testimonies can have for pedagogical transformation, drawing on Mollenhauer, Sontag, Agamben and Spivak. Ethics and Education, Volume 10, Issue 2, 2015.

SOM OM DE VORE EN, ETT OCH INTE FLERA, SOM OM DE VORE ANNORLUNDA ÄN VUXNA.

 

Kommentaren: Barnen av Tove Mörkberg,

KLAGAN VID ANNA MARIA LENNGRENS GRAV, DEN 6 FEBRUARI 2013

 

Inbjuden för att göra en läsning av en dikt skriven av Anna Maria Lenngren. Läste Den lilla tiggarflickan. Lyrikvännen 3/13, tema Anna Maria Lenngren.

EN BETALD RELATION

 

"Det är märkligt det där. Det där att kliva in i ett rum hos någon och få betalt för det. Det är många som gör det. Dagligen. Och det är ännu fler som en gång har gjort det. Klivit in i ett hem där det finns ett uttalat syfte, där det finns en tydlig lista av saker som ska utföras och att den ena av parterna har betalt för att hjälpa den andra. Och det, i sin tur, skapar en viss typ av relation." Publicerad på Relationsinstitutet, Oktober, 2013.

POPULÄR SMAK OCH BELÄST REPERTOAR: PLATS OCH RUM FÖR TV:N I BRASILIEN

 

Syster Frida tittade in i hemmets görande i Vernacular Craft. Översättningen från engelska till svenska av essän skriven av Ondina Fachel Leal. Frida Hållander, Vernacular Craft, Konstfack University Press, 2010.

EN POLITISK ONTOLOGI? OM GIORGIO AGAMBENS HOMO SACER

 

Tidningen Kulturen, 2010.

 

ÄR DETTA EN MÄNNISKA? EN REFLEKTION OM ONDSKA

 

Tidningen Kulturen, 2009.

2018 MARIE HÅLLANDER