Det omöjliga vittnandet

Kan en undervisning byggd på vittnesmål som vittnar om historiska sår bidra till att rätta det orätta? 

Det omöjliga vittnandet undersöker vad det finns för pedagogiska möjligheter i vittnandet och i vittnesmålet genom en filosofisk utredning av olika aspekter, närmare bestämt representation, subjektivitet och känslor. Det är en filosofisk studie som utgår från Giorgio Agamben (men också från The Latina Feminist Group, Gayatri Chakravorty Spivak, Sara Ahmed, Eduardo Glissant) och som diskuterar olika vittnesmål, olika exempel: Collateral Murder, …om detta må ni berätta…, vittnesmålen från Gruva av Sara Lidman och Odd Uhrbom och bilderna på Alan Kurdi tagna av Nilüfer Demir.

Utifrån dessa exempel ställs frågorna: Vad har  vittnesmålet för pedagogiska möjligheter  att  förändra nuet? På vilket sätt kan vittnandet möjliggöra processer av subjektivitet? Vad kan känslorna göra i mötet med vittnesmål?

Det omöjliga vittnandet är en omarbetad version av min avhandling i pedagogik, som jag disputerade med vid Stockholms universitet 2016. Opponent var  Bosse Bergstedt från Lunds universitet. Handledare för arbetet har varit Sharon Todd, Ulf Olsson och Lovisa Bergdahl.

Gavs ut av Eskaton augusti 2017, där den också finns att läsa eller köpa som bok. Omslag av Maryam Fanni.

DET OMÖJLIGA VITTNANDET I MEDIA, URVAL

Arbetsvärlden 2020-03-18

DN 2019-06-02

Bildpodden, 2018-07-06

Podden Arbetarlitteratur, 2018-05-03

Lilla Drevet, Aftonbladet (22 minuter in i podden) 2017-11-22

Opulens, 2017-10-26

Grundskoletidningen, 4/2017

Skolporten, 2016-12-28