Texter

Antologi: The cry of the poor: an anthology of radical writing about poverty

Jag deltar med en dikten ”The Archive, the list” i antologin The cry of the poor: an anthology of radical writing about poverty, publicerad av Cultural Matters. Redaktör Fran Lock. Dikten är översatt av Freke Räihä. Publicerad September 2021.

Artikel: “Never Again the Everyday”: On Cinema, Colportage and the Pedagogical Possibilities of Escapism

En artikel (och vidareutveckling av essän ”Aldrig mer det vardagliga”) om eskapismens och dagdrömmens pedagogiska möjligheter. I artikeln utgår jag från mitt eget samt studenters tv-serie-tittande under pandemin, och där jag bland annat vecklar ut distraktion och koncentration i pedagogiska rum samt Ernst Blochs förståelse av dagdrömmen, kolportageromanen, utopi och revolution och utifrån det nyanserar jag eskapismens pedagogiska möjligheter. Publicerad vid Studies in Philosophy and Education (2021). En del av ett specialnummer om Cinema, Philosophy and Education med gästredaktörerna Torill Strand and Claudia Schumann.

ESSÄ: ALDRIG MER DET VARDAGLIGA

Res inte, ställ in, boka av, lyder orden från regering och myndigheter. Sätt dig i soffan, skulle kunna tilläggas, slå på TV:n, dröm dig bort.”

En essä om eskapismens och dagdrömmens möjligheter i relation till tv-serier under pandemin, där jag bland annat vecklar ut Ernst Blochs förståelse av kolportageromanen) som början till en revolution. Kan läsas på Arena Essä, publicerad 21 mars 2021.

DIKT: LANDET

Jag bidrar med dikten Landet i Föreningen arbetarskrivares nya antologi Världen vi lämnar. Red. Hanna Wikman och Jens Paulsson. Omslag Carola Ankarborg.

”Världen vi lämnar är en samling röster från gator och golv, diskrum, byggnadsställningar, slamsugarbilar, restauranger, bensinstationer, järnverk, järnvägar och platserna däremellan. Det är poeter och prosaförfattare, visdiktare och tecknare. Det är vårdbiträden, tågvärdar, lokförare och nattarbetare i servicesektorn.” (Föreningen arbetarskrivare)

—–

ÖVERSÄTTNING: DETTA ÄR EN KAMP

Tillsammans med Luka Cheung har jag översatt Wu Jis dikt Detta är en kamp till svenska. Finns publicerad i Tidskriften Klass (3/2020). I samma nummer finns också andra dikter översatta av Magnus Gustavsson och Henrik Johansson samt en introduktion av Luka Cheung.

—–

ESSÄ: SKOLANS ROLL I SAMHÄLLET 

Har dagens svenska skola möjlighet att kompensera för samhällets skillnader? På vilket sätt ska skolan fostra och bilda dagens barn och ungdomar? I denna essä skriver jag om Diane Reays boken Miseducation (2017), en rapport från Svensk näringsliv och om Eric Larssons avhandling Innerstadsgymnasierna (2019) och utifrån dessa behandlar meritokrati, yrkesgymnasier och klassformationer. Publicerad 23 februari 2020 på Arena Essä.

—–

ARTIKEL, ON THE VERGE OF TEARS: THE AMBIVALENT SPACES OF EMOTIONS AND TESTIMONIES

Vad gör känslor? Är känslor en möjlig och eftersträvansvärd utgångspunkt för en undervisning som behandlar komplexa och svåra ämnen så som social orättvisa och historiska sår? I artikeln diskuterar jag bland annat bilden med Alan Kurdi från 2015 och den mediala och känslosamma respons som bilden fick. Genom att undersöka och kritisera känslor, framför allt med stöd av Ahmed (2014) och Todd (2003) argumenterar jag i artikeln för hur känslor är kulturella praktiker och inte enbart psykologiska tillstånd, och, därmed, är de också relationella. Publicerad i: Studies in Philosophy and Education, September 2019, Volume 38, Issue 5, pp 467–480.

—–

ESSÄ: OM VITTNESMÅLET, #METOO OCH SVENSKA AKADEMIN

En essä om den avskurna och den kluvna tungan: om vittnesmålens sanningshalt, #metoo och Svenska Akademien. »Horace Engdahl talar med kluven tunga om kvinnornas vittnesmål«, Arena Essä, 31 maj 2018.

—–

DIKT: ARKIVET, LISTAN

Medverkar i denna fina antologi från Arbetarskrivarna tillsammans med 43 andra skribenter och tecknare, med dikten ”Arkivet, listan”. Redaktörer: Anna Jörgensdotter och Henrik Johansson. Utkom i maj 2018. Som pocket juni 2019.

—–

SPECIAL ISSUE, ”SHIFTING FEMINIST POLITICS IN EDUCATION: CONTEMPORARY PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES”

Jag har varit gästredaktör tillsammans med Claudia Schumann för specialnumret, ”Shifting feminist politics in education: Contemporary philosophical perspectives”, för den danska tidskriften Studier i pedagogisk filosofi.

Jag och Claudia Schumann har skrivit Introduktionen. Artikelbidrag från Karin Gunnarsson och Simon Ceder, Aislinn O’Donnell, Rebecca Adami, Lovisa Bergdahl och Claudia Schumann. Hela tidskriftsnumret kan läsas på hemsidan.

—–

ARTIKEL: ”INHABITING A PLACE IN THE COMMON: PROFANATION AND BIOPOLITICS IN TEACHING

I specialnumret bidrar jag med artikeln: ”Inhabiting a Place in the Common: Profanation and Biopolitics in Teaching”. En artikel som diskuterar möjligheten av den publika, allmänna och den delade världen i undervisning, genom att förhålla sig till två olika begrepp, profanering och biopolitik. Att profanera (något eller någon), är ursprungligt ett religiöst begrepp och innebär att göra något världsligt och därmed också något som kan användas och brukas. En tanke som jag överför till undervisning, genom undervisningens sätt att närma sig det som ligger på bordet, framför eleven att studera och tillägna sig. Frågan jag ställer mig är dock, och som också blir en kritik av denna förståelse av profanering, är vad som händer när det som ligger på bordet är historier av social orättvisa eller representationer av lidande.

—–

BOK: IBLAND NÄR JAG NÄSTAN HAR VAKNAT

Ibland när jag nästan har vaknat är en bok om orkesterskolan El Sistema Södertäljes första fem år. Fotografen Tina Axelsson har varit med från starten med sin kamera och dokumenterat både vardag och konserter. Jag har intervjuat elever, föräldrar, musiklärare och orkestermusiker, översättare är Rima Nehme och forgivning står Karl-Magnus Boske för. Utgiven av Votum och Gullers Förlag, december 2017.

—–

ARTIKEL, TESTIMONY AND NARRATIVE AS A POLITICAL RELATION: THE QUESTION OF ETHICAL JUDGEMENT IN EDUCATION

Med en utgångspunkt i filmen 12 Angry Men diskuteras i denna artikel vittnesmål, narrativ, och lyssnandet i relation till utbildningskontexter. Samskriven med Rebecca Adami och publicerad i: Journal of Philosophy of Education, Volume 49, Issue 1, 2015.

—–

ARTIKEL, VOICES FROM THE PAST: ON REPRESENTATIONS OF SUFFERING IN EDUCATION

Hur kan användandet av vittnesmål, som representationer av lidande, bli förstått inom utbildning?  I denna artikel analyserar jag vad för slags möjligheter bruket av vittnesmål i undervisning kan ha, med stöd av Mollenhauers, Sontags, Agambens och Spivaks teorier om representation, lidande och vittnesmål. Publicerad i: Ethics and Education, Volume 10, Issue 2, 2015.

—–

KOMMENTAREN: ”SOM OM DE VORE EN, ETT OCH INTE FLERA, SOM OM DE VORE ANNORLUNDA ÄN VUXNA”

Kommentaren: Barnen av Tove Mörkberg, Relationsinstitutet, Maj 2014.

—–

ESSÄ: KLAGAN VID ANNA MARIA LENNGRENS GRAV, DEN 6 FEBRUARI 2013

Inbjuden för att göra en läsning av en dikt skriven av Anna Maria Lenngren. Läste Den lilla tiggarflickan. Lyrikvännen 3/13, tema Anna Maria Lenngren.

—–

KOMMENTAREN: EN BETALD RELATION

”Det är märkligt det där. Det där att kliva in i ett rum hos någon och få betalt för det. Det är många som gör det. Dagligen. Och det är ännu fler som en gång har gjort det. Klivit in i ett hem där det finns ett uttalat syfte, där det finns en tydlig lista av saker som ska utföras och att den ena av parterna har betalt för att hjälpa den andra. Och det, i sin tur, skapar en viss typ av relation.” Publicerad på Relationsinstitutet, Oktober, 2013.